EDEL Får

EDEL Får erbjuder ett komplett högkvalitativt fodersortiment, såväl till intensiv lammuppfödning som till små hobbybesättningar. Våra foder är noga sammansatta av högkvalitativa råvaror och är utvecklade tillsammans, och för modern lammproduktion. Mineralfoder är nödvändigt i de flesta fall och speciellt viktigt är det om hemmaproducerat foder används. För att få en väl fungerande produktion med friska, högpresterande djur finns olika typer av fodertillskott.