Spannmål

Med en lång tradition inom spannmålshandel tillgodoser vi både leverantörers och kunders kvalitets krav.
Förutom leveranser till lantbruk går vara till vår egen fabrik och svensk förädlingsindstri.