KNZ salt

KNZ
Eftersom djurens individuella behov varierar, räcker kanske den vanliga foderransonen med salt och mineraler inte till. Saltbrist kan leda till minskad aptit, viktnedgång, lägre mjölkproduktion, fertilitetsproblem*, långsammare tillväxt och en försämring av immunförsvaret.Det är svårt att säkerställa att dina kor får de näringsämnen de behöver enbart via foder och bete. Den bästa garantin mot mineral- och vitaminbrist i foderransonen är att ställa ut slickstenar som är berikade med mineraler och vitamine

KNZ® Basic är vädertåliga och välsmakande saltstenar av 100% rent vakuumsalt. Kroppsvikt, tillväxttakt, dräktighet, ålder, laktationsfas och mjölkproduktion, allt påverkas av kornas individuella behov av salt. KNZ® Basic saltstenar är avsedda att täcka det individuella behovet och för att varje ko ska få så mycket salt som hon behöver.

KNZ® Standard innehåller salt som stimulerar aptiten, gynnar matsmältningen och förhindrar viktförlust. Den innehåller även viktiga spårämnen som magnesium, selen, jod, zink och koppar.

KNZ® Fertility Det perfekta tillskottet när boskapens fertilitet är viktig. Denna slicksten har utvecklats speciellt för att gynna fertiliteten hos mjölkkor och tjurar. Den innehåller mer selen, jod och vitamin E, kompletterad med selenjäst för högre effektivitet.

KNZ® Biotin har kompletterats med en förhöjd nivå av mineraler och vitaminer. Den hjälper till att förebygga brister hos boskapen.

KNZ® Growth JUNIOR innehåller många vitaminer, som vitamin A, D3 och E. Vitamin A är mycket viktig för det allmänna immunförsvaret samt vid tillväxt. Vitamin D är viktigt för starka ben. Vitamin D spelar också en viktig roll vid celltillväxt och celldelning, liksom i immunsystemet. Vitamin E är framför allt viktig under betesgången.

KNZ® Får får innehåller förutom 100 % rent raffinerat vakuumsalt, specifika spårämnen som är viktiga för att säkerställa en frisk sköldkörtel, god matsmältning och starka ben. Den innehåller zink som bidrar till korrekt matsmältning och jod som är nödvändigt för en frisk och fungerande sköldkörtel. Den innehåller inte koppar. Saltstenen är fuktbeständig och har en stabil form.

KNZ® WILD innehåller förutom natriumklorid, även magnesium, zink, koppar, jod, selen och järn. Förutom att bidraga till mineral- och spårämnensbehovet, lockar KNZ® slicksten även djur till foderstationen.

KNZ®Fodersalt ett raffinerat vaccumsalt lämpligt för alla djur. Används som komplement till slicksten eller i foderblandning. Småsäck eller storsäck.