Växtodling

Vi tillgodoser växtodlaren med ett brett sortiment av mineralgödsel, växtskyddsmedel, utsäde och fröer.